[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres </h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h1><strong><span style=\"text-align: justify; color: #333333; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Roboto',sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: transparent;\">SOBRE NOSALTRES</span></strong></h1>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #333333; font-family: 'Roboto',sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\">Finques Vic va iniciar la seva activitat l&rsquo;any 2004 orientant la seva gesti&oacute; cap a l&rsquo;administraci&oacute; de comunitats de propietaris, ampliant la seva estructura per adequar-se a les necessitats del mercat que demanava especialistes en la compra-venda d&rsquo;habitatges.</span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #333333; font-family: 'Roboto',sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\"> El seu gerent, Jaume Jorquera, que l&rsquo;any 1980 ja havia obtingut el diploma per col&bull;legiar-se com Administrador de Finques, va decidir adre&ccedil;ar-se al Col&bull;legi d&rsquo;API a fi de ser tamb&eacute; col&bull;legiat d&rsquo;aquest organisme de car&agrave;cter p&uacute;blic que controla i tutela als seus associats.</span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #333333; font-family: 'Roboto',sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\"> Fins el juny de l&rsquo;any 2006, ha estat el Delegat Territorial a la Comarca d&rsquo;OSONA del Col&bull;legi d&rsquo;Agents de la propietat immobili&agrave;ria on ha fet la tasca de coordinador i d&rsquo;enlla&ccedil; entre el Col&bull;legi i els agents residents a la Comarca. Actualment, i degut a la seva reconeguda tasca en compliment de les seves funcions, ha estat nomenat DELEGAT HONORIFIC.</span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #333333; font-family: 'Roboto',sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\"> Des de l&rsquo;any 2012 el Col&bull;legi d&rsquo;Api va fundar l&rsquo;associaci&oacute; d&rsquo;Agents immobiliaris que son homologats per la Generalitat de Catalunya -AICAT-. Des de llavors abarca tamb&eacute; a aquest Col&bull;lectiu la qual cosa ha fet arribar fins a 59 la xifra d&rsquo;Agents que depenen del Col&bull;legi d&rsquo;API de Barcelona, a la nostra comarca d&rsquo;Osona, essent actualment el Sr. Ricard Vestit el Delegat Territorial.</span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #333333; font-family: 'Roboto',sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\"> El nostre col&bull;lectiu es reuneix trimestralment per fer un intercanvi d&rsquo;informaci&oacute; i presentar suggeriments que aportin un fet afegit per afavorir la nostra tasca com a professionals envers els nostres clients. Aquestes reunions estan dirigides pel nostre delegat i supervisades pel Director comercial del Col&bull;legi, el Sr. Jos&eacute; Mata</span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #333333; font-family: 'Roboto',sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\"> Ara que el sector immobiliari est&agrave; en hores baixes, &eacute;s quan m&eacute;s falta fa que siguem conscients de col&bull;laborar entre nosaltres per facilitar el bon fi d&rsquo;una venda d&rsquo;habitatge o fins i tot un lloguer o trasp&agrave;s de negoci.</span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #333333; font-family: 'Roboto',sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\"> En aquest sentit 11 immobili&agrave;ries d&rsquo;OSONA hem format l&rsquo;agrupaci&oacute; APIALIA, que &eacute;s senzillament una uni&oacute; de professionals que han decidit compartir vendes amb la finalitat d&rsquo;anar m&eacute;s r&agrave;pid amb el qu&egrave; li ha encarregat el client, compartint honoraris sense que aix&ograve; suposi un cost afegit. Aquestes son: ImmoaCasa; Jorcan Serveis Immobiliaris, Promocions J. Vestit, Proman, Bonavista, Finques la Vall, Can Kiku Gestions immobili&agrave;ries, Finques Farga, Finques Kmzero , Global i nosaltres mateixos. </span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: #333333; font-family: 'Roboto',sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\"> La nostra finalitat &eacute;s aconseguir la satisfacci&oacute; del client. </span></p>","limit":-1,"order":101},{"id":"googleMaps","name":"Google Maps","className":"GoogleMapsPlugin","icon":"fas fa-map-marker-alt","hash":["wqqogsfldk"],"parent":null,"type":"draggable","classType":"section-googleMaps","value":"{\"iframeUrl\":\"<iframe src=\\\"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1484.1375015244917!2d2.2491251600221336!3d41.92994172161537!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x12a5271a643e34bb%3A0x71ead1157cd50495!2sFincas%20Vic!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1693997834389!5m2!1ses!2ses\\\" width=\\\"600\\\" height=\\\"450\\\" style=\\\"border:0;\\\" allowfullscreen=\\\"\\\" loading=\\\"lazy\\\" referrerpolicy=\\\"no-referrer-when-downgrade\\\"></iframe>\",\"iframeHtml\":\"<iframe src=\\\"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1484.1375015244917!2d2.2491251600221336!3d41.92994172161537!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x12a5271a643e34bb%3A0x71ead1157cd50495!2sFincas%20Vic!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1693997834389!5m2!1ses!2ses\\\" width=\\\"100%\\\" height=\\\"450\\\" style=\\\"border:0;\\\" allowfullscreen=\\\"\\\" loading=\\\"lazy\\\" referrerpolicy=\\\"no-referrer-when-downgrade\\\"></iframe>\"}","limit":-1,"order":99}]

Nosaltres

SOBRE NOSALTRES

Finques Vic va iniciar la seva activitat l’any 2004 orientant la seva gestió cap a l’administració de comunitats de propietaris, ampliant la seva estructura per adequar-se a les necessitats del mercat que demanava especialistes en la compra-venda d’habitatges.

El seu gerent, Jaume Jorquera, que l’any 1980 ja havia obtingut el diploma per col•legiar-se com Administrador de Finques, va decidir adreçar-se al Col•legi d’API a fi de ser també col•legiat d’aquest organisme de caràcter públic que controla i tutela als seus associats.

Fins el juny de l’any 2006, ha estat el Delegat Territorial a la Comarca d’OSONA del Col•legi d’Agents de la propietat immobiliària on ha fet la tasca de coordinador i d’enllaç entre el Col•legi i els agents residents a la Comarca. Actualment, i degut a la seva reconeguda tasca en compliment de les seves funcions, ha estat nomenat DELEGAT HONORIFIC.

Des de l’any 2012 el Col•legi d’Api va fundar l’associació d’Agents immobiliaris que son homologats per la Generalitat de Catalunya -AICAT-. Des de llavors abarca també a aquest Col•lectiu la qual cosa ha fet arribar fins a 59 la xifra d’Agents que depenen del Col•legi d’API de Barcelona, a la nostra comarca d’Osona, essent actualment el Sr. Ricard Vestit el Delegat Territorial.

El nostre col•lectiu es reuneix trimestralment per fer un intercanvi d’informació i presentar suggeriments que aportin un fet afegit per afavorir la nostra tasca com a professionals envers els nostres clients. Aquestes reunions estan dirigides pel nostre delegat i supervisades pel Director comercial del Col•legi, el Sr. José Mata

Ara que el sector immobiliari està en hores baixes, és quan més falta fa que siguem conscients de col•laborar entre nosaltres per facilitar el bon fi d’una venda d’habitatge o fins i tot un lloguer o traspàs de negoci.

En aquest sentit 11 immobiliàries d’OSONA hem format l’agrupació APIALIA, que és senzillament una unió de professionals que han decidit compartir vendes amb la finalitat d’anar més ràpid amb el què li ha encarregat el client, compartint honoraris sense que això suposi un cost afegit. Aquestes son: ImmoaCasa; Jorcan Serveis Immobiliaris, Promocions J. Vestit, Proman, Bonavista, Finques la Vall, Can Kiku Gestions immobiliàries, Finques Farga, Finques Kmzero , Global i nosaltres mateixos.

La nostra finalitat és aconseguir la satisfacció del client.


Cargando datos. Un momento, por favor...